Szkolny Dzień Życzliwości

15 stycznia, pomimo mroźnej, zimowej aury na dworze, w naszej szkole panowała wyjątkowo ciepła i serdeczna atmosfera, a to za sprawą Szkolnych Dni Życzliwości.

W tym dniu na naszym ubiorze dominował kolor żółty, na głównym korytarzu szkolnym widniały hasła promujące życzliwość, a najważniejszym punktem dnia był uroczysty apel, podczas którego przypomniano wszystkim uczestnikom o tym, że tylko wzajemna życzliwość może stać się podstawą do budowania pokoju, harmonii  i pomyślnych relacji między ludźmi. 

Podczas apelu ogłoszono wyniki plebiscytu na najżyczliwszą uczennicę i najżyczliwszego ucznia w klasie.

30 najżyczliwszych uczniów zostało uhonorowanych  dyplomami i nagrodami, które zostały ufundowane przez Radę Rodziców.

Najżyczliwsi uczniowie w naszej szkole to:

Kl. 1a Izabela Kornaszewska, Olaf Bujakowski

Kl. 1b Zofia Golza, Igor Kaźmierczak

Kl.  2a Anna Bońka, Oliwier Wąchnicki,

Kl. 2b Antonina Bednarek, Igor Poturała,

Kl. 3a Maria Grądziel, Adam Bartczak

Kl. 3b Amelia Woźniak, Leszek Brzeźnicki

Kl. 4a Martyna Smelczyńska, Mateusz Leczyk

Kl. 4b Lena Rzewska, Adam Urbaniak

Kl. 5a Małgorzata Grabowska, Nikodem Tołoczko

Kl. 5b Hanna Drop, Wojciech Wąchnicki

Kl. 6a Julia Barszczak, Konrad Nowak

Kl. 6b Nadia Tyczyńska, Wojciech Grzelak

Kl. 7a Zofia Kopaczewska, Stanisław Grabiński

Kl. 7b Aleksandra Słomska, Hubert Kujawka

Kl. 8a Blanka Bednarek, Mateusz Bartczak

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy najżyczliwszym i zachęcamy innych uczniów do czerpania pozytywnych wzorców!