Koszt obiadów  za czerwiec 2024 r. wynosi 78,- . Wpłaty prosimy dokonać do 6 czerca 2024 r.
DANE DO PRZELEWU:
Numer konta: 54 8530 0000 0800 2262 2000 0040

Odbiorca:
Szkoła Podstawowa w Rychwale

Tytuł przelewu:
Imię i nazwisko ucznia, klasa, obiady za miesiąc ……………..…

ODPISY:
– prosimy zgłaszać do godz. 8:00  telefonicznie: 601818804 – KUCHNIA.

Po dokonaniu opłaty za obiady w danym miesiącu prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na email: piatkowskal@rychwal.com.pl lub dostarczenie w formie papierowej.

Uczeń rozpocznie spożywanie posiłków po dostarczeniu potwierdzenia wpłaty.