Wspomagają sprawność motoryczną i uczą koncentracji uwagi

Jednym z nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych  podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych       i jednocześnie uwielbianych  przez uczniów są długopisy 3D. Narzędzia te mają wiele zalet, poza rozwijaniem sprawności i precyzji ruchów ręki, uczą dzieci koncentracji uwagi oraz rozwijają wyobraźnię i poczucie sprawstwa. Efekty pracy  uczniów często są zdumiewające!