Przyjaciele Zippiego

W dniu 18 kwietnia  dzieci z oddziałów przedszkolnych otrzymały  dyplomy ukończenia programu Przyjaciele Zippiego.Program realizowany był przez pedagogów szkolnych i psychologa. W trakcie 24 zajęć, prowadzonych z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy,  dzieci uczyły się o uczuciach, komunikacji, przyjaźni, rozwiązywaniu konfliktów, przezwyciężaniu  zmian i strat w życiu oraz radzeniu sobie z różnymi  trudnościami.Wierzymy, że zdobyte umiejętności psychospołeczne pomogą  naszym wychowankom  sprawnie pokonywać trudności  codziennego dnia.